יהודה אופיר

יהודה אופיר

מנהל אגף בכיר משלות בקרה ושקיפות

רשות התקשוב הממשלתי

הרצאות מפי יהודה אופיר:

דוברים נוספים באירוע BYNET EXPO Digital Israel מסלול מיוחד במסגרת אירועי בינת אקספו 2017

Open Accessibilty Menu